jquery üzerine gelince saydamlaşma ile ilgili yazılar